Hypocriet groen

Ok: uiteraard moet er geïnnoveerd worden in de gehele auto-industrie en ook gebruikers moeten open staan voor alternatieven voor het huidige rijden. Dat staat allemaal buiten kijf. Echter denk ik steeds meer dat we in een soort door de overheid gecreëerde bubbel leven. Zij zijn ooit overtuigd door de industrie en mensen die dat vol passie kunnen brengen dat elektrisch rijden op korte termijn de oplossing voor een hoop (fijnstof) vervuiling is. De overheid heeft vervolgens vol ingezet op de verkoop van (plug-in) hybrides en volledig elektrische auto’s. Met volledig idiote en nergens op gebaseerde belastingvoordelen. Erg fijn voor hen die dat veel geld opgeleverd heeft natuurlijk. Nu, sinds een aantal jaar, worden die voordelen weer minder.

Uiteraard in de stad is elektrische mobiliteit geweldig en scheelt het een hoop tegen de stank-/fijnstofoverlast. Tenminste als het op veel grotere schaal dan nu zou worden uitgerold. Voor lange afstanden heen en terug op één dag is het gewoon helaas nog helemaal niet zo’n goed alternatief. En schoon is het ook allerminst want er wordt een hoop steenkool verbrand om de auto’s op te laden. Let’s face it. Dit nog los van het feit dat de auto’s zwaarder zijn door het accupakket. Grondstoffen voor accu’s voor auto’s uit de aarde halen is ook niet geweldig. Nee, ik denk dat de overheid (nationaal en Europees) mega beïnvloed is en wordt door mensen en bedrijven die elektrische mobiliteit als het ei van Columbus zagen en zien daar waar ik er steeds meer van overtuigd ben dat er pas op de plaats gemaakt (had) moet(en) worden en veel meer naar de verdere toekomst gekeken moet worden. Efficiënt met zonne-energie, wind-energie, waterstof of iets wat nog helemaal nog niet uitgevonden is. De toekomst zal leren of de elektrische auto het gaat halen maar ik ben hiervan niet overtuigd. ‘Mijn volgende auto wordt elektrisch want dat is veel duurzamer dan wat ik nu rijd’ hoor ik heel vaak maar vind ik niet zo’n handige uitspraak want ik vraag me hardop af of dat zo is. End to end komt er veel co2 uitstoot bij kijken. 

Tot slot nog even de prachtige stad Amsterdam. 

Kort geleden heeft mw. Dijksma een plan gelanceerd om in 2030 geen enkele auto op fossiele brandstof toe te laten in Amsterdam. Wat een prachtig haantje de voorste idee is. Tenzij er allerlei technologie aan zit te komen en deze technologie supersnel geïntroduceerd en geïmplementeerd kan worden lijkt me dit plan totaal niet realistisch. Onder andere door wat ik hierboven opschreef. Ik vraag mij af of er goed genoeg gekeken is naar de technische haalbaarheid. Elke winkel, elk hotel, elk café wordt momenteel door een met een verbrandingsmotor aangedreven vracht-/bestel-/auto bevoorraad. Ook pakketten worden geleverd met dit soort voertuigen. Uiteraard zijn er uitzonderingen die worden bevoorraad door elektrisch aangedreven voertuigen. Deze uitzonderingen brengen voor de ondernemer een hoop extra gereken met zich mee maar aan de andere kant ook een hoop (belasting) voordeel. Echter, nogmaals, ze zijn (nog) in de minderheid. Kortom: het streven is leuk maar, naar ik voorzie, onhaalbaar. Is er genoeg rekening gehouden met de auto-industrie, met de laadpaal-logistiek, met de toekomstige technologische ontwikkeling? Ik denk het niet. Investeer in technologische ontwikkeling als stad Amsterdam. Wacht wat de auto-industrie gaat brengen en bovenal pest de auto, in welke vorm dan ook, niet weg want onze hele samenleving draait erop of je dat als (linkse) politicus nou leuk vindt of niet.

Voor nu is het in mijn optiek zo dat groen en duurzaam termen zijn die de lading niet dekken en waar gewoon grof geld aan verdiend wordt.